Brand- en Inboedel Verzekeringen

parsasco brandverzekeringParsasco Brandverzekering

We denken allemaal, dat overkomt mij niet, maar stel…

Neem daarom de juiste maatregelen en sluit nu een brandverzekering bij ons af.

Wat dekt de standaard Parsasco Brandverzekering?
 • Brand-, bluswater- en blikseminslagschade.
Uitsluitingen
 • indien er sprake is van opzet vanwege of met medeweten van de verzekeringnemer
 • bij diefstal gedurende of na de brand
 • in geval van zelfontbranding
 • bij een aardbeving of soortgelijk natuurverschijnsel, orkaan of andere atmosferische storingen
 • in geval van oorlog, vijandelijke inval e.d.

Voor een volledige omschrijving van zowel de dekking als uitsluitingen wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van de Parsasco Brandverzekering.

De te verzekeren eigendommen
 • opstallen zoals woonhuizen, kantoorgebouwen, winkelpanden en magazijnen
 • huishoudelijke inboedel
 • kantoor – en winkelinventaris
 • koopmansgoederen en magazijnvoorraden.
Premie
 • voordelig en concurrerend
 • premiehoogte afhankelijk van de bouwaard, bestemming en ligging van het te verzekeren object, of van het object waarin de goederen zich bevinden.
Uitbreiding van de standaard brandpolis

Win nadere informatie in over:

 • Storm- en Rukwindenverzekering
 • Opruimingskostenverzekering.
In geval van schade
 • Parsasco direct informeren
 • rapport van de Politie en Brandweer overleggen
 • alle belangrijke informatie verschaffen voor een vlotte afhandeling van uw claim.
Blijf alert
 • verzeker uw bezittingen steeds voor de juiste waarde
 • vanwege inflatoire invloeden (stijging lonen en bouwprijzen) neemt uw bezit ook in waarde toe
 • voorkom onderverzekering.
Meer weten?

Bezoek gerust -of bel met- een van onze kantoren in Paramaribo, Nieuw Nickerie, Tamansarie en Lelydorp, of een van de banken.

U kunt ons natuurlijk ook mailen of contact opnemen met uw tussenpersoon. De telefoonnummers, bezoek- en mailadressen vindt u op de contactpagina.