FAQ

Woon en brandverzekering

Wat is een opstalverzekering?

Antwoord: Een verzekering voor alles dat aard- en nagelvast is verbonden met een terrein.

Ben ik verplicht een opstal- en/of inboedelverzekering af te sluiten?

Antwoord: Neen, het is geen verplichte verzekering.

Wat valt onder woonhuis en wat valt onder inboedel?

Antwoord: Onder woonhuis valt alles dat, samen met het huis, aard- en nagelvast aan een terrein verbonden is (onroerend goed).

Inboedel: de zaken in huis die los en verplaatsbaar zijn zoals huisraad, gereedschap en meubels (roerende goederen).

Wat is herbouwwaarde?

Antwoord: De waarde waarvoor na brandschade een vergelijkbaar(soortgelijk) vervangend pand kan worden opgezet.

Hoe bepaal ik de waarde van mijn inboedel?

Antwoord: Door per item de nieuwwaarde te bepalen en daarvan een totaaltelling te maken.

Wat wordt niet gedekt door een standaard opstal- of inboedelverzekering?

Antwoord: Goederen voor rekening van derden, onbewerkt goud en zilver, effecten+obligaties en andere zakelijke bescheiden etc.

Is er een uitbreiding van de standaarddekking mogelijk?

Antwoord: Ja, met een verzekering tegen schade door storm- en rukwinden.

Kan ik mijn inboedel- en/of opstalverzekering opzeggen?

Antwoord: Dat kan te allen tijde bijv. bij verkoop of verhuizing

Autoverzekering

Wat is standaard de verzekerde som tegen wettelijke aansprakelijkheid?

Antwoord: SRD. 25.000,-.

Kan die verzekerde som worden verhoogd?

Antwoord: Ja, dat kan tot SRD. 35.000,- of SRD. 50.000,-.

Wat dekt een Casco verzekering?

Antwoord: Schade aan het voertuig door aanrijding, brand, ontploffing, omslaan, te water geraken etc.

Voertuig mag niet ouder dan 10 jaar zijn.

Hoe wordt de Casco premie bepaald?

Antwoord: Afhankelijk van de getaxeerde dagwaarde van het voertuig wordt de premie bepaald.

Voertuig mag niet ouder dan 10 jaar zijn.

Wat is een beperkte Casco verzekering(B-casco)?

Antwoord: Dekking zoals de Casko verzekering. Uitsluiting van schade door diefstal van onderdelen of van het gehele voertuig. Voertuig mag niet ouder dan 15 jaar zijn. Dekking tot maximaal verzekerd bedrag.

Hoe wordt de B-Casco premie bepaald?

Antwoord: Het merk/type, bouwjaar, de staat van het voertuig en de gekozen dekking bepalen de premie.

Wat moet ik doen met de verzekering als ik m’n auto verkoop?

Antwoord: De nieuwe eigenaar moet de polis laten overschrijven op zijn naam.

Wanneer moet/ kan ik mijn verzekering opzeggen.

Antwoord: In geval van:

  • Verkoop van het voertuig,
  • Wanneer voertuig niet meer in rijdende staat is,
  • Vertrek naar het buitenland.

De stickers en het originele verzekeringsbewijs moeten hiertoe ingeleverd worden.

Bestaat de mogelijkheid mijn premie in termijnen te betalen?

Antwoord: Ja, de premie kan in termijnen worden betaald.

SOR verzekering

Is dit een verplichte verzekering?

Antwoord: Ja, deze verzekering is wettelijk verplicht.

Wie is verplicht deze verzekering af te sluiten?

Antwoord:  De werkgever moet deze verzekering afsluiten ten behoeve van de werknemer.

Moet ik de maatschappij op de hoogte stellen als er zich een ongeval op de werkplek voordoet?

Antwoord: Ja, dat moet binnen 2x 24 uur(2 dagen) na het ongeval.

Wat is nodig voor afsluiten van de verzekering?

Antwoord: Gegevens van het bedrijf en persoonsgegevens en de functies van de werknemers.

Wat is de looptijd van de verzekering?

Antwoord: Een langlopende(vaste) verzekering loopt altijd af op 1 januari.  De looptijd is een jaar; 1 januari tot 1 januari.

Er is wel een mogelijkheid deze verzekering voor kortere perioden(bijv. bij reparatie van het dak door derden) af te sluiten.