SOR-plus

Bedrijfsongevallen

Elke werkgever is ingevolge de Surinaamse Ongevallen Regeling (SOR) verplicht zijn werknemers te verzekeren tegen ongevallen in verband met het werk; de werknemer is dan gedekt tegen ongevallen hem overkomen tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden, maar ook tijdens het gaan van huis naar het werk en terug via de kortste route.

Wat is de dekking conform de Surinaamse Ongevallen Regeling?
 • Een daguitkering in geval van gedeeltelijke of algehele arbeidsongeschiktheid op basis van SRD 20 per dag;
 • De medische kosten w.o. huisartsenhulp, specialistenconsult, 3e klasse ziekenhuis-opname, operatiekosten;
 • Medicamenten en prothesen;
 • Een uitkering ineens ingeval van blijvende invaliditeit;
 • Een rente-uitkering aan weduwe en kinderen in geval van overlijden van de echtgenoot;
 • Een uitkering begrafeniskosten van SRD 4.000,.
De SOR-plus van Parsasco geeft een ruimere dekking

Uw werknemer is tegen een hoger dagloon verzekerd en dit voor dezelfde premie als voor het standaard SOR-product.

Bij de SOR-plus van Parsasco ontvangt u:

 • Een hogere daguitkering in geval van gedeeltelijke of algehele arbeidsongeschiktheid op basis van SRD 35 per dag;
 • Een hogere uitkering ingeval van blijvende invaliditeit;
 • Een hogere rente-uitkering aan weduwe en kinderen in geval van overlijden van de echtgenoot;
 • Vergoeding van lig- en verpleegkosten voor staf- en directieleden op basis van de 1e klasse in plaats van de 3e klasse;
 • Bij overlijden een begrafeniskosten-uitkering van SRD 6.500, in plaats van SRD 4.000,.
In geval van schade:
 • Een geneeskundige inschakelen
 • Parsasco zo spoedig mogelijk informeren
 • Een schadeformulier indienen met bevindingen van de arts die als eerste hulp verleende

Alle belangrijke informatie verschaffen voor een soepele en vlotte afhandeling van uw claim.

Meer weten?

Bezoek gerust -of bel met- een van onze kantoren in Paramaribo, Nieuw Nickerie, Tamansarie en Lelydorp. De telefoonnummers, bezoek- en mailadressen vindt u op de contactpagina.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw tussenpersoon.