Ziektekosten

Wet Nationale Basiszorgverzekering 2014

Deze wet is bedoeld om een basiszorgverzekering in te voeren voor alle ingezetenen dus ook voor buitenlanders die in Suriname wonen. Met deze verzekering heeft iedereen recht op de zorg die omschreven is in het pakket basiszorgvoorzieningen.

Wat zijn de kenmerken van deze wet?
  1. Iedereen die in Suriname woont, is verplicht minimaal een basiszorgverzekering te hebben.
  2. Iedereen is verplicht de premie te betalen voor deze zorgverzekering.
  3. Iedereen wordt geaccepteerd door de zorgverzekeraar, ongeacht of u al een aandoening heeft of ziek bent.

Bestaande zorgverzekeringen die bij de inwerkingtreding van deze wet tenminste die voorzieningen bieden, zoals bepaald bij deze wet, blijven hun geldigheid behouden. Daarover moet u met uw zorgverzekeraar in contact treden.

Premie

Klik hier voor het Premieoverzicht 2017 van de Parsasco Basiszorgverzekering.

Terug

De maximum premies per maand die de verzekeringsmaatschappijen mogen vragen zijn gesteld op de volgende bedragen:

Leeftijdscategorie Maandpremie Klasse 3
0-16 jaar ** SRD 55.00
17-20 jaar ** SRD 75.00
21-59 jaar ** SRD 165.00
60+ ** SRD 240.00

Betalingskortingen 

Jaarbetaling 2.00 %
Halfjaarbetaling 1.50 %
Kwartaalbetaling 1.00 %

Collectiviteitskortingen

5 –   25 deelnemers 2.00 %
26 – 100 deelnemers 3.50 %
101 en meer deelnemers 5.00 %

 

Kosten per jaar SRD
Poliskosten bij nieuwe aanvragen 7.00 p/polis
Prolongatiekosten 7.00 p/polis
** Exclusief Polis- of Prolongatiekosten
Vrijstelling

Ben je tussen de 0 en 16 jaar, of bent u ouder dan 60 jaar en hebt u de Surinaamse nationaliteit, dan betaalt u geen premie. De premie van deze twee groepen wordt dan ook door de overheid betaald.

Bent u werkgever?

Iedere werkgever is verplicht om voor zijn werknemer een basiszorgverzekering af te sluiten. De werkgever moet minimaal 50% van de premie betalen en de werknemer maximaal 50%. De werkgever en de werknemer kunnen afspraken maken over een hogere bijdrage van de werkgever.

Bent u werknemer?

Iedere werknemer is gehouden te controleren of de werkgever zijn verplichting tot inhouding en afdracht van de premie nakomt.

Bent u zelfstandige?

Iedere zelfstandige (iemand die voor zichzelf werkt) is verplicht om voor zichzelf een basiszorgverzekering af te sluiten.

Meer weten?

Bezoek gerust -of bel met- een van onze kantoren in Paramaribo, Nieuw Nickerie, Tamansarie en Lelydorp. De telefoonnummers, bezoek- en mailadressen vindt u op de contactpagina.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw tussenpersoon.

Parsasco-Ziektekostenverzekering-advertentie-7vkt