Parsasco, No spang

BEREIKBAARHEID N.V PARSASCO I.V.M. DE AFGEKONDIGDE TOTAL LOCKDOWN IN DE PERIODE 31 MEI T/M 18 JUNI 2021

Beste klanten,

Naar aanleiding van de afgekondigde total lockdown in de periode van 31 mei tot en met 18 juni 2021 zijn wij genoodzaakt onze openingstijden aan te passen.In deze periode zullen wij op de maandag, woensdag en vrijdag van 8:00 – 14:00 uur open zijn voor het publiek.Op de dinsdag en donderdag zullen wij uitsluitend digitaal bereikbaar zijn.

Wij verzoeken u om uw zaken in de periode van 31 mei tot en met 18 juni 2021 zoveel als mogelijk digitaal in orde te maken.

Onze klanten en dienstverleners worden hierbij verzocht om ons te bereiken via de volgende kanalen:

 

- Telefooncentrale :          +(597) 421212

- Klantenservice app :      +(597) 8421212

- Email- adres :                 klantenservice@parsasco.com

- Website :                        https://www.parsasco.com/klantenservice/

- Facebook :                      https://www.facebook.com/nvparsasco/  

 

De specifieke diensten zijn als volgt bereikbaar:

▪ WAM, CASCO en B-CASCO verzekeringen: afsluiten en verlengen via auto@parsasco.com of via het WhatsApp nummer +597 8826662;

▪ Autoschade melden via schade@parsasco.com of via het WhatsApp nummer +597 8800832;

▪ Brand offerte aanvragen via de website https://www.parsasco.com/woon/ en/of e-mail brand@parscasco.com;

▪ SOR aanvragen via de website https://www.parsasco.com/zakelijk/ of e-mail sor@parsasco.com;

▪ Ziektekostenverzekering aanvragen en verlengingen via de website https://www.parsasco.com/zorg/ of e-mail zorg@parsasco.com;

▪ Reisverzekeringen aanvragen en verlengen via reisverzekeringen@parsasco.com;

▪ Agenten kunnen e- mailen naar agencysupport@parsasco.com of debiteuren@parsasco.com en/of een WhatsApp bericht versturen naar +597 8746954.

Betalingen van uw verzekeringen kunnen bij voorkeur giraal geschieden

Onze bankrekeningnummers vindt u op onze website:

https://www.parsasco.com/klantenservice/bankrekeningnummers/

 

Te gebruiken omschrijvingen bij overmaking:

Agentenstorting 

Erbij vermelden:

Agentnummer Naam agent

Auto

Erbij vermelden: Naam van de klant polisnummer of kentekennummer

Ziektekosten 

Erbij vermelden: polisnummer

Naam van de polishouder(klant)

Brand

Erbij vermelden: polisnummer

Naam van de polishouder(klant)

SOR

Erbij vermelden: polisnummer

Naam van de polishouder(klant)

Bij het afsluiten van een nieuwe verzekering  ontvangt u de verdere instructies over de omschrijvingen die bij de betalingen moeten worden gebruikt per mail of whatsapp.

Onze filialen zijn als volgt bereikbaar:

Lelydorp:

E-mail: lelydorp@parsasco.com

Telefoon: +597 (0) 369077

 

Nickerie:

E-mail: nickerie@parsasco.com

Telefoon: +597 210421

 

Commewijne:

E-mail: commewijne@parsasco.com

Telefoon: +597 356922

 

Wij verzoeken u om een afspraak te maken indien u nodig vindt om um zaken fysiek in orde te maken.

Neemt u het besluit in het belang van u zelf, gezin, familie, vrienden en uw collega’s en gaat u zich vaccineren.

 

Wij rekenen op uw medewerking!

Directie N.V. Parsasco

Parsasco

N.V. Parsasco is de jongste schadeverzekeringsmaatschappij op de Surinaamse markt. Continuïteit en onafhankelijkheid zijn de basis voor ons beleid.

Vestigingen

Algemeen
Paramaribo
Commewijne
Lelydorp
Nickerie

Parsasco, No spang