Voor zekerheid, Parsasco altijd

Hoe kunnen we je helpen?

Bekijk onze veelgestelde vragen (Woon en S.O.R.) voor meer informatie. Staat het antwoord er niet bij of heb je hulp nodig, neem contact met ons op. We helpen je graag verder

Direct regelen

Woon

Een verzekering voor onroerend goed of vastgoed.

Neen, het is geen verplichte verzekering.

Neen, het is geen verplichte verzekering.

Al het onroerend goed op het terrein dat tot de privé bewoning wordt gerekend.

Is alles (roerende goederen) wat zich in het woonhuis bevindt, ook wel huisraad genoemd.

Het bedrag waarvoor een vergelijkbaar (soortgelijk) vervangend pand kan worden opgezet.

Door van elke ruimte in en rondom het huis de nieuwe waarde per item te bepalen en deze daarna te totaliseren.

Ja, uitbreiding is mogelijk met een dekking tegen storm en rukwinden.

Ja, dat is mogelijk. Bij verhuizing adviseren wij je de inboedelverzekering voort te zetten op het nieuwe woonadres.

Ja, een opstalverzekering kan elk moment worden stopgezet/opgezegd, bijvoorbeeld bij verkoop.

Ja,dat is mogelijk.

Er wordt geen koers gebruikt. Wij stellen de herbouwwaarde vast aan de hand van de bouwprijs in SRD.

Je kunt jouw brandverzekering aanvragen via mail, Web of bij een van onze kantoren/agenten.

Belangrijk is het vermelden van het risico adres en telefoonnumer waarop je bereikbaar bent voor het maken van een afspraak.

Ja, dat is mogelijk in overleg.

Het is mogelijk jouw brandverzekering in vreemde valuta af te sluiten zolang de premiebetaling giraal geschiedt.

Bij een vreemde valuta polis zal in geval van total loss de uitkering in vreemde valuta giraal plaatsvinden.

Indien het een partiële schade is wordt deze schade vergoed.

Tips

Schade door brand voorkomen
 • Houd je afzuigkap goed schoon. Het vet dat achterblijft in de filters kan gemakkelijk vlam vatten met alle gevolgen van dien.
 • Schakel elektrische apparaten uit wanneer je ze niet gebruikt. Zo voorkom je dat ze doorbranden en wordt de kans op brand ook direct kleiner.
 • Gebruik rookmelders en test deze maandelijks. Met rookmelders kun je tijdig worden gewaarschuwd ingeval van rookontwikkeling of brand zodat je actie kunt ondernemen.
Schade door storm of rukwinden voorkomen
 • Gebruik het liefst kraalplaten voor je dak en controleer regelmatig de stevigheid van je dak.

S.O.R.

Ja, deze verzekering is bij wet verplicht

Elke werkgever moet een SOR verzekering afsluiten ten behoeve van de werknemer.

(werknemer: ieder, die in dienst van een werkgever en tegen loon werkzaam is, zoals vrijwilligers en leerlingen.)

Ja, zulks moet binnen 2x 24 uur(2 dagen) na het ongeval.

Dit, aangezien de maatschappij ook een meldingsplicht heeft naar de Arbeidsinspectie.

Gegevens van het bedrijf:

 1. Soort werkzaamheden van het bedrijf (de sector).
 2. Aantal werknemers.
 3. Hantering 5 of 6-daagse werkweek.

 

Gegevens van de werknemers zoals:

 1. De functie/werkzaamheden
 2. Het loon per dag

De premie is afhankelijk van de functie/werkzaamheden van de werknemer(s).  In de SOR-wet is een premie van SRD 1.000 loon per jaar vastgesteld.

Een doorlopende verzekering loopt per kalenderjaar, dus loopt steeds tot en met 31 december. De verzekering wordt automatisch per 1 januari daaropvolgend voor 12 maanden verlengd.

Aanrijdingsformulier

Bij ons kunt u heel snel  24/7 uw autoschade via de website,whatsapp of E-mail indienen.

 • Vult u het aanrijdingsformulier volledig in
 • Stuur ons duidelijke foto’s van de door ons gevraagde stukken

 

Zo vult u een aanrijdingsformulier correct in:

 

 

In geval van blikschade neem ik mee:

 1. Ingevulde aanrijdingsformulier met de handtekening van beide partijen op de voor-en achterzijde.
 2. Rijbewijs
 3. Verzekeringsbewijs
 4. Nummerbewijs (dit is alleen nodig voor de claim).
 5. Foto’s van de aanrijding (duidelijke foto’s van de aanrijding en schade aan de benadeelde zijn/haar voertuig).

 

 • Tip: Foto’s maken van het rijbewijs, verzekeringsbewijs en nummerbewijs van de veroorzaker.

 

In geval van een kettingbotsing (botsing tussen een aantal auto’s achter elkaar) neem ik mee:

 1. Ingevulde aanrijdingsformulier met de handtekening van beide partijen op de voor-en achterzijde.
 2. Rijbewijs
 3. Verzekeringsbewijs
 4. Nummerbewijs (dit is alleen nodig voor de claim).
 5. Foto’s van de aanrijding (duidelijke foto’s van de aanrijding en schade aan de benadeelde zijn/haar voertuig).

 

Elke benadeelde persoon dient zijn/haar stuk in, dus de benadeelde tekent op alle aanrijdingsformulieren.

 • Tip: Foto’s maken van het rijbewijs, verzekeringsbewijs en nummerbewijs van de veroorzaker.

 

In geval van lichamelijke letsel als gevolg van een aanrijding neem ik mee: (ongeluk tussen auto en bromfietser,voetganger, fietser)

Bij letsel dient u meteen politie in te schakelen!

Nodige stukkken:

 1. Ingevulde aanrijdingsformulier met de handtekening beide partijen op de voor-en achterzijde.
 2. Rijbewijs of ID-kaart (ID kaart is nodig voor het geval van schade tussen een auto en bromfietser, voetganger of fietser).
 3. Verzekeringsbewijs
 4. Nummerbewijs
 5. Politierapport
 6. Foto’s van de aanrijding (duidelijke foto’s van de aanrijding en schade aan de benadeelde zijn/haar voertuig).

 

 • Tip: Foto’s maken van het rijbewijs, verzekeringsbewijs en nummerbewijs van de veroorzaker.

Zo dient u een complete claim in:

 

Checklist Schademelding 

 1. Volledig ingevuld aanrijdingsformulier
 2. Verzekeringsbewijs van beide partijen
 3. Rijbewijs van beide partijen
 4. Politie rapport bij ongelukken

Bij het invullen van uw aanrijdingsformulier dient u te letten op:

 1. Handtekening beide partijen op (voor-en achterzijde)
 2. Situatieschets (tekening)
 3. Foto’s situatie aanrijding en schade aan de voertuigen (op locatie van aanrijding)

 

Klachten of suggesties?

Heeft u een suggestie of klacht? Wij nodigen u van harte uit om dit kenbaar te maken.

Minimaal 500 woorden.

Parsasco

N.V. Parsasco is de jongste schadeverzekeringsmaatschappij op de Surinaamse markt. Continuïteit en onafhankelijkheid zijn de basis voor ons beleid.

Vestigingen

Algemeen
Paramaribo
Commewijne
Lelydorp
Nickerie

Voor zekerheid, Parsasco altijd